اطلاعیه ها
1396/12/2 چهارشنبه
ممنوع الفعالیت بودن آقای تبریزیان وشاگردان منتسب به ایشان درحوزه طب اسلامی(ایرانی)
بدینوسیله به اطلاع می رساند؛بااستنادبه نامه شماره 28881/د402 مورخ 28/11/1396 مدیرکل دفتر نظارت واعتبار بخشی وزارت متبوع ،هرگونه فعالیت آقای تبریزیان وشاگردان منتسب به ایشان درحوزه طب اسلامی(ایرانی) غیرمجاز وممنوع بوده ودرصورت مشاهده فعالیت وی دراین زمینه برابر مقررات به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی خواهد گردید.

.

عكس هاي مرتبط :