1397/2/5 چهارشنبه
پلمپ یک لابراتوار غیر مجاز دندانسازی درشهرستان آبادان از سوی کارشناسان اداره نظارت بردرمان
پیرو شناسایی یک لابراتوار غیر مجاز دندانسازی از سوی کارشناسان اداره نظارت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در مورخ 1397/2/5 ،با استنادبه ماده (3) قانون اصلاحی مقررات پزشکی قبهداشتی ودارویی واهم جرائم پزشکی درراستای حفظ وصیانت از سلامت آحاد جامعه باحکم ودستور مقام قضایی محل تخلف پلمپ وپرونده فرد متخلف به دادستانی شهرستان آبادان ارسال گردید.

.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ