1398/2/7 شنبه
سقف تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی در سال 1398
پیرو تصویب نامه هیات محترم وزیران درمورخه 1398/1/19 درخصوص سقف تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی در چها بخش دولتی،غیر دولتی،خصوصی وخیریه ،بلافاصله مدیریت اداره نظارت بردرمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در راستای حقوق مراجعین وبیماران به موسسات ومراکز تشخیصی درمانی تعرفه های ابلاغ از حوزه وزارت بهداشت ودرمان را به کلیه مراکز ابلاغ نموده است.

.

فايل هاي مربوطه :
tar98.tif23.885 KB
خصوصي.tiff340.122 KB
خيريه.tiff141.558 KB
دولتي.tiff411.534 KB
عمومي غير دولتي.tiff142.752 KB

نسخه قابل چاپ