اخبار

.

نظر به مواد  آئین نامه مالی ومعاملاتی مبنی بر عقد تفاهمنامه داخلی بودجه دانشگاها با واحدهای تابعه در بخش بهداشت،درمان و آموزش وبا عنایت به تأکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر رعایت انظباط مالی در سال 1398 ، مدیریت و کارشناسان گروه برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه جسات انعقاد تفاهم نامه بودجه سال 1398 واحدهای تحت پوشش دانشگاه را بر اساس عملکرد مالی سال قبل طی جدول زمانبندی آغاز نمود .لذا در همین راستا با عنایت به سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه به صورت بهینه لحاظ شد 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 109151
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22482896 تعداد بازديد زيرپورتال: 197047 اين زيرپورتال امروز: 70 سایت در امروز: 1532 اين صفحه امروز: 9