اخبار
1398/10/22 يكشنبه
برگزاری کمیسیون ماده 20
49 کمیسیون ماده 20 در دفتر معاون درمان با 5 پرونده موافقت اصولی و تغییر مسئولین فنی موسسات و مراکز درمانی خصوصی و دولتی برگزار شد در این کمیسیون ،صدور پروانه بهره‌برداری و مسئول فنی بیمارستان اروند کنار ،افزایش بخش شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر ،اخذ موافقت اصولی رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر خرمشهر مطرح گردید .
 

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir