اطلاعیه ها
دوره آموزشی مدیریت درمانی سکته حاد مغزی
دوره آموزشی
مدیریت درمانی سکته حاد مغزی
گروه هدف : کارشناس  پرستاری ، کارشناس مامایی، کارشناس و کاردان  هوشبری ، کارشناس و کاردان اتاق عمل ، تکنیسین فوریتهای پزشکی
زمان برگزاری : یکشنبه  7/8/1396 ساعت  10:30الی 14
مکان : سالن آمفی تئاتر  ستاد دانشکده علوم پزشکی آبادان
مدرس : جناب آقای دکتر راست منش متخصص نورولوژی
مجری : واحد امور بیماریهای معاونت درمان با مشارکت واحد آموزش گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده علوم پزشکی آبادان