اخبار
1398/9/28 پنجشنبه
پلمپ مرکز غیر مجاز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی در آبادان
دکتر جانبی معاون  درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با تایید پلمپ مرکز دندانپزشکی غیرمجاز گفت: پس از شناسایی و احراز تخلف  این مرکز غیر مجاز  دندانسازی و دندانپزشکی توسط کارشناسان نظارت بردرمان ، به اتهام ایجاد موسسه فاقد مجوز و دخالت در امور دندانپزشکی روز چهارشنبه 27 آذرماه جاری با مشارکت کارشناسان معاونت بهداشت وامورحقوقی دانشکده مرکز فوق الذکر  پلمب و پرونده مربوطه در اختیار مراجع قضایی  قرار گرفت.
 وی خاطرنشان کرد: فعالیت این گونه مراکز می تواند منجر به ایحاد  ضایعات جبران ناپذیر در مراجعان و گسترش  بیماریهای عفونی بسیار خطرناک در آنان گردد. جانبی از شهروندان خواست ضمن خودداری از مراجعه به مراکز غیر مجاز جهت دریافت خدمات درمانی، در صورت مشاهده فعالیت این مراکز با سامانه 190 یا مراجعه به کارشناسان نظارت بردرمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از تهدید سلامت عمومی جامعه دراثر فعالیت افراد فاقد صلاحیت ممانعت بعمل آورند.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir