اطلاعیه ها
اطلاعیه : تاکید بر ممنوعیت واگذاری موافقتهای اصولی صادره
عطف به نامه شماره 31624/د400 مورخ 23/12/1396  معاون محترم  درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرای ضوابط قانونی و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از موافقتهای اصولی موسسات پزشکی با عنایت به اینکه طبق مفاد موافقت اصولی و قرارداد تاسیس های صادره خرید ، فروش ، واگذاری و هرگونه مشارکت و مصالحه خلاف مسلم مقررات می باشد . مجددا تاکید می شود کلیه دارندگان موافقتهای اصولی ملزم به رعایت مفاد آن بوده و هرگونه تغییر در موسسین قبل از اخذ پروانه بهره برداری ممنوع می باشد . لذا به اطلاع کلیه دارندگان موافقت اصولی و هتقاضیان تاسیس رسانده می شود که هرگونه اقدام به این امر پیگرد قانونی داشته و در خصوص مرتکبین علاوه بر اعمال قانون این موضوع در بررسی صلاحیت آنان در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 از معیارهای جدی در تایید یا رد صلاحیت آنان . خواهد بود.