پرسش و پاسخ

.

.1آیا طرح نظام سلامت جهت بیماران تحت نظر زیر 6 ساعت بخش اورژانس نیز قابل اجرا می باشد ؟
پاسخ: بیماران اورژانسی در صورتی مشمول برنامه میشوند که تحت نظر بوده و پرونده برای انها تشکیل شده باشد .


.2در مورد داروهای خارجی که مشابه ایرانی نیز نداشته و از نظر پزشک معالج اورژانسی بوده و باید تهیه شود . هزینه ها چگونه خواهد بود ؟
پاسخ: دارو های خارجی مشمول برنامه نمی باشد.
 
.3با عنایت به تحویل کیف بیمار در ابتدای پذیرش و محاسبه قیمت آن بر مبنای دستورالعمل در موارد بستری طولانی بیمار و نیاز مجدد بیمار به لباس ،ملحفه، روبالشی و... ،   پرداخت هزینه لباس یا .... اضافی تحویل شده ، چگونه است آیا به عهده بیمار است ؟
پاسخ: هزینه کیف بهداشتی فقط یکبار تحت پوشش برنامه می باشد .


.4بیماران حوادث کار آیا مشمول برنامه کاهش هزینه ها می شوند؟

  پاسخ: هزینه بیماران حوادث کار تحت پوشش برنامه نمیباشد.


.5آیا اقلامی مثل واکر, عصا و یا سایر وسایلی که جزیی از درمان نمی باشد، مشمول این برنامه است؟
پاسخ: خیر مشمول برنامه نمی شود.


.6در صورتی که شیر خشک خاصی از سوی پزشک معالج برای بیمار تجویز گردد و هزینه های آن خارج از تعهد بیمه باشد ، آیا مشمول این طرح قرار می گیرد؟
 پاسخ: خیر شیر خشک تحت پوشش برنامه نمی باشد .

.7سهم پرداختی بیماران تحت پوشش بیمه روستایی از یارانه سلامت در هزینه های دارو ، همراه، آمبولانس و.... چقدر است؟
پاسخ: بیماران دارای بیمه روستایی در صورتیکه در زنجیره ارجاع و با داشتن فرم ارجاع مراجعه نمایند مشمول برنامه و 5 درصد خدمات دریافت شده را پرداخت مینمایند.


.8آیا پروسیجرهایی مثل گچ گیری که بصورت سرپایی انجام میشود جزء برنامه است ؟
 پاسخ : خیر خدمات سرپایی مشمول برنامه نمیباشد.

.9 بیمارانی که با نامه پزشک متخصص به پذیرش مراجعه کرده وتشکیل پرونده می دهند ولی عمل جراحی آنان با بی حسی و به صورت سرپایی است،آیا شامل تخفیف می شوند 
پاسخ :خدمات سرپایی غیر اورژانسی مشمول این برنامه نمیشوند.


.10آیا در بیماران ام اس سزارین رایگان است​ ؟
پاسخ: این برنامه تنها زایمان طبیعی را تحت پوشش دارد . سزارین انجام شده طبق دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده ، تحت پوشش برنامه کاهش پرداخت بیماران بستری می باشد .

.11 صورتی که مادر به دنبال زایمان طبیعی دچهر عارضه شود و مجبور شویم برای برطرف نمودن عارضه مادر به اتا عمل منتقل و عارضه برطرف شود هزینه ها به چه صورت می باشد؟
 
پاسخ: عوارض زایمان طبیعی تا زمانی که با پرونده تشکیل شده جهت زایمان مورد درمان قرار می گیرند تحت پوشش برنامه می باشد.
.12برای درمان نازای بیمه تلعق می گیرد یا خیر؟ دررابطه با درمان ناباروری ‏IVFبرنامه ای وجود دارد؟
پاسخ: خدمات نازائی که تا به حال تحت پوشش بیمه بوده است آن خدمات را در این طرح تحت پوشش می باشد وبیمار هزینه ده درصد را پرداخت می نماید.
 
.13 براى دفترچه سلامت ثبت نام کردم اماهنوز صادرنشده است. اگرتاقبل ازصدور همسرم زایمان کرد زایمانش رایگان می شود؟
پاسخ: در این طرح بیمه به هنگام بستری پیش بینی شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد

.14آیا طرح زایمان طبیعی رایگان شامل افاغنه هم می شود؟
پاسخ: خیر فقط اتباع ایرانی را شامل می شود
 
.15لطفأ بفرمایید فرد ایرانی که همسر فاقد شناسنامه داشته باشد برای زایمان به چه طریقی اقدام کند که شامل زیان ناشی از حمل نشود ؟
پاسخ: در این برنامه فقط مشخصات مادر باردار برای انجام زایمان و صدور دفتر چه بیمه ملاک می باشد

.16نحوه ارتباط با ستاد اجرایی طرح تحول سلامت را اعلام بفرمایید؟
پاسخ: شما ضمن دریافت اطلاعات و گزارشات جدید در سایت طرح مذکور می توانید سوالات و نظرات خود را به سامانه پیام کوتاه 20001590 ارسال و یا با شماره 1590 تماس حاصل بفرمایید.
 
 .17   آیا هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های خصوصی و خیریه نیز رایگان است؟
پاسخ: با تشکر . خیر. زایمان طبیعی فقط در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی رایگان می باشد.
 
 
.18   اگر نوزاد بعد از زایمان طبیعی دچار زردی شود و در بیمارستان بستری گردد، هزینه نوزاد رایگان است؟
پاسخ: با تشکر. خیر هزینه نوزاد جدای از هزینه زایمان است. در این موارد نیز فقط 10% از هزینه توسط بیمارستان دریافت می شود.
 
19.   آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟
 
خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد .

.20آیا بیماران دارای بیمه تکمیلی نیز امکان استفاده از مزایای این برنامه را دارند ؟
 
پاسخ: با تشکر. بلی : با توجه به اینکه تعهد بیمه های تکمیلی بر اساس سرانه دریافتی انها می باشد تبعا بایستی تعهدات خود را ایفا نمایند .بنابر این بیمارانی که خدمات مورد پوشش این برنامه با تعهدات بیمه تکمیلی شان هم پوشانی دارد بایستی از خدمات ببمه تکمیلی خود استفاده نمایند و فقط برای خدماتی که توسط بیمه تکمیلی شان پوشش داده نمی شود از حمایتهای این برنامه استفاده نمایند.
 
البته بیمارانی که ابتدا از مزایای این برنامه استفاده نمایند قادر به استفاده از مزایای بیمه تکمیلی شان نخواهند بود

.21اگردر ضمن بستری برای ادامه درمان ،به بیمارستان دیگری هدایت شویم ، آیا باید برای دریافت آن خدمات کل مبلغ را بپردازیم ؟
 
پاسخ: با تشکر. خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود .
 
.22   ایا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 
 
پاسخ: خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند .
 
پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .
.23   آیا عوارض زایمان طبیعى که باعث طولانى شدن و بسترى شدن مادر بدنبال زایمان طبیعى می گردد مشمول تسهیلات زایمان طبیعى مى گردد؟​
پاسخ: بله. عوارض زایمان طبیعی صرفا در قالب پرونده زایمان طبیعی با اعتبار این برنامه پوشش داده می شود. یعنی درمان عوارض در بستری های بعدی مشمول این برنامه نیست.​
 
.24آیا نوزادانى که پس از زایمان طبیعى دچار بیمارى شده ودر بیمارستان بسترى مى گردنداما هنوز دفترچه بیمه ندارند و با بیمه مادر تسویه می شوند مشمول رایگان شدن زایمان طبیعى مى گردند؟​
​پاسخ: خیر. هزینه بستری نوزاد منفک از پرونده مادر و تحت پوشش برنامه زایمان طبیعی نیست. چنانچه نوزاد نیازمند بستری باشد، بیمارستان باید با معرفی وی به بیمه پایه مربوطه ، زمینه بیمه شدن و برخورداری او را از برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری فراهم نماید.
 
.25 هزینه لوازم مصرفی شخصی (پوشاک ، دستمال کاغذی ، دمپائی و .... مادر باردار) برعهده بیمارستان می باشد یا می بایست از طریق بیمار پرداخت گردد؟
پاسخ: تنها هزینه 10% از کیف وسائل بیمار ، به عهده بیمار است.
 
.26   ​​​با توجه به رایگان نمودن زایمان طبیعی آیا بیمارانی که دارای بیمه تکمیلی هستند نیز شامل طرح می شوند؟       ​
پاسخ:هزینه مازاد بر سقف تعهد بیمه پایه و تکمیلی مشمول حمایت این برنامه خواهد بود.
.27   ​هزینه آمپول رگام بعد از زایمان طبیعی و سزارین به چه صورت محاسبه می گردد؟​
پاسخ: سهم بیمار از هزینه آمپول رگام برای زایمان طبیعی تحت پوشش برنامه می باشد.​ سهم بیمه توسط سازمان بیمه مربوطه تامین می شود.
.28 آیا بیمه های ارتش شامل کاهش 10 درصد فرانشیز می گردد؟​
پاسخ: ​فقط هزینه های مازاد بر تعهد بیمه پایه و مکمل نیروی مسلح، مشمول برنامه است.
 
.29آیا هزینه همراه بر اساس تعرفه ها برای تمامی سنین رایگان است؟ ​
پاسخ: خیر فقط بر ای گروه سنی 12 سال و زیر 12 سال مشمول برنامه میباشد. یعنی 10 درصد هزینه همراه بیماران زیر 12 از بیمار دریافت می شود و رایگان هم نمی باشد.
 
.30   در بیمارستان کودکان بیمار نیاز به شیرخشک و پوشک دارد ایا می توان این اقلام مصرفی را در طرح تحول محاسبه کرد؟
پاسخ: خیر. این اقلام جزو خدمات درمانی نبوده و توسط بیمار تهیه می شود.​
 
 .31در خصوص بیمارانی که از قبل در بیمارستانها بستری بوده و تاریخ ترخیصشان از 15 اردیبهشت به بعد می باشد آیا باید طبق روال قبل مرخص شوند یا در طرح تحول سلامت قرار می گیرند؟​
پاسخ: این بیماران نیز مشمول خدمات برنامه هستند.​
 
.32 آیا اعتیاد هم شامل این طرح می شود؟​
پاسخ:خیر
.33کار درمانی شامل این طرح می شود؟​
پاسخ:در صورتی که جز خدمات سرپایی باشد مشمول این برنامه نمی شود. ​
 
 .34بیماران معتاد می توانند از بیمه سلامت استفاده کنند؟​
پاسخ:اگر منظور اینست که بستری برای ترک اعتیاد مشمول این برنامه می باشد، خیر
ولی هر فرد فاقد بیمه ای میتواند برای بیمه شدن اقدام نماید. ​
 
.35 ​​بیمارانی که دفترچه روستایی دارند ولی مهر ارجاع ندارد هزینه انها به چه صورت محاسبه می شود؟
پاسخ:در صورتی که بیمار بدون فرم ارجاع باشد مانند بقیه بیماران فرانشیز 10 درصد پرداخت خواهد شد​.
 
.36آیا هزینه شیرخشک هایی که برای درمان دربخش نوزادان توسط پزشک تجویز می شود مشمول طرح می باشد؟
 پاسخ:خیر مشمول برنامه نمی شود.
 

تعداد بازديد اين صفحه: 213855
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24981609 تعداد بازديد زيرپورتال: 324057 اين زيرپورتال امروز: 726 سایت در امروز: 16330 اين صفحه امروز: 14