اخبار

.

ارایه خدمات با کیفیت و ایمن در بیمارستان ها که یکی از اساسی ترین وظایف و دغدغه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیمارستان ها در امر بهبود کیفیت و ارایه مراقبت های ایمن به بیماران، زمینه ساز تحقق اهداف سلامت در حوزه درمان کشور خواهد بود. ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، با مشارکت جمع کثیری از استادان دانشگاهی، صاحب نظران و خبرگان عرصه مدیریت بیمارستانی و هم اندیشی گسترده ملی دست اندرکاران اجرایی بیمارستان ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دانشگاههای علوم پزشکی، متناسب با اولویت های نظام سلامت به روز رسانی، بازنگری و تدوین شده است. در این ویرایش اولویت و رویکردهای اجتناب از مستندسازی های غیرضروری، کاهش منطقی حجم استانداردها، تمرکز بر بیمارمحوری و تاکید بر کار گروهی برای بهبود مستمر کیفیت و ایمنی بیمار لحاظ گردیده است.
در این راستا لازم است تیم رهبری و مدیریت بیمارستان ها در کنار کارکنان خدوم ،با توجه به کتاب راهنما و همراه با آموزش های وزارت متبوع و تشکیل جلسات داخل بیمارستانی ،مطالب آموزشی ارایه شده در سایت و کتاب راهنما را به صورت مستمر مرور فرمایند تا انشالله با استقرار استانداردهای مذکور شاهد ارتقا ایمنی بیماران و بهبودکیفیت ارایه خدمات درمانی در بیمارستان ها که از مهم ترین اهداف این برنامه است باشیم

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 206643
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22361115 تعداد بازديد زيرپورتال: 258808 اين زيرپورتال امروز: 521 سایت در امروز: 15928 اين صفحه امروز: 112