اخبار

.

در این جلسه ابتدا دکتر ناصری پور قائم مقام معاون درمان در خصوص  تدوین برنامه استراتژیک عنوان نمود : برنامه استراتژیک باید در راستای اهداف، سیاست ها و راهبردهای دانشکده و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت باشد.در این جلسه ، مطالعه و بررسی اسناد بالا دستی توسط اعضاء ، تدوین  دورنما ، بیانیه رسالت  ، تحلیل نقاط ضعف ، قوت ، فرصتها و تهدیدات و تدوین اهداف کلی و استراتژیهای معاونت درمان و تنظیم اهداف عملیاتی صورت گرفت .


بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 213862
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24982236 تعداد بازديد زيرپورتال: 324082 اين زيرپورتال امروز: 751 سایت در امروز: 16957 اين صفحه امروز: 21