اخبار

.

جلسه مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاهی  در روز شنبه  مورخ 30/6/98 با حضور دکتر ناصری پور قائم مقام معاون درمان ، مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان ، روسا و مدیران بیمارستانهای  تابعه ، مسئولین فنی و سوپروایزرین آزمایشگاههای مراکز بیمارستانی و در دفتر معاون درمان دانشکده  برگزار گردید .       
در ابتدای جلسه دکتر ناصری پور در رابطه با بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی به عنوان یکی از  مهمترین  موارد برنامه عملیاتی توضیحاتی را ارائه نمودند و در مورد لزوم  و  معیار انتخاب شاخص ها و استراتژی های لازم در سطح بیمارستانهای مطالبی را بیان داشتند. در ادامه جلسه   مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان  ساماندهي تقاضاها و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز خدمات سلامت صرفا بر اساس نظام سطح بندي و راهنماهاي باليني ، و سياست هاي کشوری در خصوص بهره برداري و استفاده بهينه از منابع سلامت و همچنين ضرورت استفاده منطقي از منابع و خدمات در نظام سلامت جزو اولويت هاي را جزو اولویتهای معاونت درمان دانشکده برشمرد ، و  مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاه پزشكي را  از گامهاي  اساسی جهت ارتقا بهره برداري و مديريت هزينه خدمات آزمايشگاهي در شبكه بيمارستان هاي دولتي تابعه دانست  .
در پایان  این جلسه پس از جمع بندی مطالب  مصوبات مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاهی  تنظیم  و جهت اجرا به متولیان ارائه گردید.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 206635
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22360571 تعداد بازديد زيرپورتال: 258790 اين زيرپورتال امروز: 503 سایت در امروز: 15384 اين صفحه امروز: 104