يكشنبه 10 فروردين 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1398/10/11 چهارشنبه

جلسه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهها.

.
  جلسه مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاهی  در روز چهارشنبه  مورخ 11/10/98 با حضور دکتر ناصری پور قائم مقام معاون درمان ، مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان ، روسا و مدیران بیمارستانهای  تابعه ، مسئولین فنی و سوپروایزرین آزمایشگاههای مراکز بیمارستانی و در دفتر معاون درمان دانشکده  برگزار گردید .در این جلسه موضوعاتی از قبیل  تشویق بحشهایی که سوپروایزر آنها بر تواتر و فاصله زمانی آزمایشات نظرت دارد    ، عدم درخواست  آزمایشات غیر اورژانسی  بصورت اورژانسی توسط پزشکان و نظر خواهی از پزشکان برای پنجره هشدار برای آزمایشات پردرخواست مطرح گردید ..
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ