پنجشنبه 1 اسفند 1398  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1398/10/2 دوشنبه

سومین جلسه تدوین برنامه استراتژیک معاونت درمان.

.

در این جلسه ابتدا دکتر ناصری پور قائم مقام معاون درمان در خصوص  تدوین برنامه استراتژیک عنوان نمود : برنامه استراتژیک باید در راستای اهداف، سیاست ها و راهبردهای دانشکده و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت باشد.در این جلسه ، مطالعه و بررسی اسناد بالا دستی توسط اعضاء ، تدوین  دورنما ، بیانیه رسالت  ، تحلیل نقاط ضعف ، قوت ، فرصتها و تهدیدات و تدوین اهداف کلی و استراتژیهای معاونت درمان و تنظیم اهداف عملیاتی صورت گرفت .

.
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ