پزشکی و سلامت
يكشنبه 10 آذر 1398 جامعه ایمن/ موضوع ایمنی و سلامت

با توجه به اینکه  تمام افراد بشر دارای حق برابر برای برخورداری از سلامت و ایمنی می باشنددر این راستا   پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث و ارتقاء ایمنی در سطح جامعه با  مدیریت و کنترل  شرایط محیطی پر خطر ویا  رفتارهای  خطر زای انسانی   یا هردو باهم مقدور خواهد بود  و در غیر این صورت منجربه مداخلات و مراقبت های پزشکی می شود لذا نیاز به طراحی الگوی پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن هستیم .

جامعه ایمن چگونه شهری است ، جامعه ایست مبتنی بر پیشگیری از حوادث که متکی به مشارکت مردم و دخالت مسئولین محلی و همکاریهای بین بخشی می باشد وبا اجرای برنامه های اصلاحی در سطح شهر، جامعه ای ایجاد خواهند نمود که سوانح و حوادث در آن به صفر برسد به طوریکه در این رویکرد مداخلات جامعه محور (Community based ) و مبتنی بر حل مشکلات جامعه (Solution oriented ) طراحی و با مشارکت مردم (بعنوان ذینفعان اصلی) به مرحله اجرا گذاشته می شود.

در جامعه ایمن تمام مردم ، مسئولین و ارگانهای دولتی و غیردولتی باید به وظایف خود واقف باشند و مسئولانه در جهت دستیابی به جامعه مورد نظر گام بردارند و برآیند اقداماتی که صورت می گیرد همسو و هماهنگ و در راستای اهداف تعیین شده باشد

اجرای پروژه جامعه ایمن با شاخص های تبیین شده اولین و بهترین مدل معرفی شده در شهر Lidköping  سوئد به اجرا گذاشته شد و این شهر در سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شهر به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوست و در این راستا مرکز همکاریهای سازمان جهانی بهداشت WHOدر امور جوامع ایمن در دانشگاه کارولینسکای سوئد مستقر گردید. هم اکنون دستیابی به ۷ شاخص تدوین شده ملاک عضویت در شبکه جهانی جامعه ایمن میباشد  و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ شهر یا مناطق شهری دنیا موفق به کسب لوح جامعه ایمن شده اند.

اولین اقدام با ارزش برای ایجاد یک جامعه ایمن برقراری ارتباط زمینه ای در جامعه و چگونگی میزان مداخلات ، سازمانها و ارگانهای دیگر است آغاز تامین ایمنی در جوامع با بکاربردن روشهای تعلیم و تربیت و تغییرات محیطی است که با اجرای قانون همراه است .

 شاخص ها ی 7گانه جامعه ایمن:

شاخص 1:  ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از سازمان ها مسئولیت اجرای برنامة جامعة ایمن را در حیطة اختیارات خود قبول کنند.

شاخص2:  وجود برنامه هایی مستمر و درازمدت که هر دو جنس، تمام گروه های سنی و همة محیط ها و موقعیت ها را تحت پوشش قرار دهد.

شاخص3 : وجود برنامه هایی که هدفش ارتقاء ایمنی گروه ها و محیط های در معرض خطر باشد.

شاخص 4: وجود برنامه هایی مبتنی بر تمامی شواهد موجود

شاخص 5 : وجود برنامه ای که تعداد موارد مصدومین و علل حوادث را ثبت و مستندسازی کند.

شاخص6 : وجود یک نظام ارزشیابی که مراحل اجرای برنامه و تأثیر تغییرات آن را مورد بررسی قراردهد.

شاخص 7 : شرکت مستمر در شبکة ملی و بین المللی جوامع ایمن

 برنامه های 14گانه بومی سازی شده جامعه ایمن:

ایمنی ترافیک

Safe traffic

ایمنی منزل و اوقات فراغت

Safe homes and leisure times

ایمنی کودکان

Safe children

ایمنی سالمندان

Safe elderly

ایمنی محیط کار

safe work

پیشگیری از خشونت

Violence preventive

پیشگیری از خودکشی

Suicide prevention

آمادگی در برابر بلایای طبیعی

Disaster preparedness and responsive

ایمنی اماکن عمومی

Safe public places

ایمنی بیمارستانها

Safe hospital

ایمنی ورزش ها

Safe sports

ایمنی آب

Safe water

ایمنی مدرسه ها

Safe schools

ایمنی مساجد واماکن مذهبی ودینی

Safe mosques and holy places

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 213853
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24981187 تعداد بازديد زيرپورتال: 324041 اين زيرپورتال امروز: 710 سایت در امروز: 15908 اين صفحه امروز: 12